Важна информация

1. Уведомление на СД на "Балкан" АД. (изтегли)

2. Становище на СД на "Балкан" АД по отправено коригирано търгово предложение. (изтегли)

3. Уведомление на СД по чл. 36, ал. 6 от Наредба № 13 за оповестяване на търговото предложение (изтегли)

4. Заявление за отписване (изтегли)