Затворена електроразпределителна мрежа на „Балкан“ АД

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа на „Балкан“ АД и Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „Балкан“ АД са одобрени с Решение № ОУ-16 от 10.11.2023 г. от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и са публикувани на сайта на 14.11.2023 г. Общите условия и Правилата влизат в сила считано от 15.12.2023 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЗАТВОРЕНА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА „БАЛКАН“ АД

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ НА „БАЛКАН“ АД